KALİTE POLİTİKASI

Kalite, Çevre, İSG Politikamız

 • Ürün kalitemiz , güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile sektörde rekabet edebilir olmayı,
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,kalitenin ulaşılması gereken bir hedeften ziyade,devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan tüm iletişim zincirinin benimsemesini sağlayarak toplam kalite bilincini yerleştirmeye çalışmayı,
 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına önem verilmesini,sürekli eğitimler ile gelişme ve iyileştirme çalışmaları ile çalışanlarımızın bir ekip ruhu içinde dürüst,hoşgörülü,saygılı ve özverili çalışma ortamını ayarlayarak tüm proseslerde üretim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak ve verimliliği arttırmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize, faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gereken eğitimi vermeyi,
 • Faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durumlara karşı risk değerlendirmelerini yapmak ve önleyici olacak hiçbir aktiviteden kaçınmamayı,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi,
 • Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve toplumsal hoşnutluğu, tüm kazançların üstünde bir değer olarak görmek, İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, tüm paydaşlarımızın menfaatlerini gözeterek ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • İç ve dış pazarda oluşturduğumuz 'iyi kaliteli ürün' kabulümüzün sürekliliğini ve rekabet edilebilir piyasa şartlarını sağlayacak çalışmalarda bulunmayı,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi ve bu süreçte müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya ve güvene dayanan iş ilişkileri kurmayı,
 • Çalışanların ve misafirlerimizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli hazırlık ve altyapı çalışmalarını yaparak, bu husustaki koşulları sağlayıp, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurarak, tüm çalışanları da; yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat ve kurallara kesinlikle uymalarını hedef ilke olarak benimsetmeyi ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Başlanılan her projeyi verilen zamanında,en üst düzey tekniklerle galvanizleme projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı ve müşteri odaklı çalışmayı,
Kimtaş Galvaniz Ailesi olarak kalite polikamız belirledik.